Voedselrijk

VoedselRijk is een initiatief dat natuur en locale voedselvoorziening als voedingsbodem inzet voor duurzaam ondernemen. De natuur en het voedsel dienen ter inspiratie en setting voor werkplekken/ vergader en cursusruimten waar nieuwe ideeën en manieren van handelen kunnen ontstaan die daadwerkelijk bijdragen aan het welzijn van de mens en aarde.
De combinatie van ondernemerschap met groenvoorziening en stadslandbouw maakt het mogelijk de laatste twee rendabel te maken en op zo veel mogelijk plekken uit te rollen.
Het resultaat is meerwaarde voor locale gemeenschappen in de vorm van groen, locaal voedsel en plekken waar kennis, kunde en enthousiasme ontstaat en gedeeld kan worden.
De meerwaarde op regionaal en landelijk niveau is een groep ondernemers die met enthousiasme en inzicht werkt aan het
uitrollen van nieuwe locaties en anderen helpt dit zelfde te doen.

Voedselrijk is als initiatief gelanceerd tijdens de stadslandbouwdag 27 april 2013.