Uitbreiding Streek Museum de Locht

Het streek museum de Locht richt zich op de champignon en asperge teelt evenals authentieke ambachten en leefwijzen uit de streek. Het museum heeft aan Betonballon gevraagd een op zichzelf staande uitbreiding van het museum te ontwerpen en te bouwen. Ons bureau heeft het architectonische ontwerp en tekenwerk verzorgd.

Het ontwerp
Het ontwerp bestaat uit twee schillen; een grotere en een kleinere. De kleinere schil is excentrisch en enigszins gedraaid onder de grote schil geplaatst. De ruimte die zo ontstaat tussen de twee schillen zal worden gebruikt als de tentoonstellingsruimte.  De tentoonstelling zal zich specifiek richten op de champignonteelt en haar geschiedenis. De ruimte onder de binnenste schil zal worden gebruikt voor horeca en functionele ruimten. De ronde vormen, de vloeiende ruimten en het spel van licht zorgen voor een continu veranderende ervaring van het gebouw, die de tentoonstelling ondersteund.